Skip to content

Vadovai

DIREKTORĖ
Violeta Brodovska
tel. 8 5 24 94 368


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Ana Mangevičienė 
tel. 8 5 24 94 251


Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Francišekas Sadovskis