Skip to content

Ugdymas

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui:

AtostogosPrasidedaBaigiasi
Vasaros atostogos 1-4 klasėse2022 m. birželio 13 d.2022 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos 5-8 ir I-II gimnazijos klasėse2022 m. birželio 28 d.2022 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos III gimnazijos klasėje2022 m. birželio 20 d.2022 m. rugpjūčio 31 d.
Vasaros atostogos GIV klasės mokiniams skiriamos pasibaigus švietimo ir mokslo ministro nustatytai brandos egzaminų sesijai.2022 m. rugpjūčio 31 d.

Ugdymo proceso pabaiga:

KlasėUgdymo proceso pabaiga
1-42022 m. birželio 10 d.
5–10, I–II gimnazijos2022 m. birželio 27 d.
III gimnazijos2022 m. birželio 17 d.
IV gimnazijos2022 m. gegužės  27 d.

Ugdymosi procesas Gimnazijos tarybos sprendimu pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas skirstomas pusmečiais:

KlasėsI pusmetisII pusmetis
1-42021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d.2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 10 d.
5–10, I–II gimnazijos2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d.2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 27 d.
III gimnazijos2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d.2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. birželio 17 d.
IV gimnazijos2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 21 d.2022 m. sausio 24 d. – 2022 m. gegužės 27 d.