Skip to content

Nuostatai

Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos nuostatai reglamentuoja Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, gimnazijos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, gimnazijos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, pertvarkymo ar likvidavimo tvarką.

Gimnazijos nuostatai