Skip to content

Projektinė veikla

2020–2021 MOKSLO METAI

 „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

image description

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
(Projekto vykdymo trukmė – 2017–2020 m.)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant mokymo(si) aplinką.
Projekto vykdymo metu gimnazija aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių bei kompiuterine įranga, reikalinga ugdymo procesui organizuoti nuotoliniu būdu.
Projektą remia Europos regioninės plėtros fondas.

2018–2019 MOKSLO METAI

1. Projektas ,,Turniej piłki nożnej o puchar Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wyjazd edukacyjny do Trokˮ
Projektą finansuoja Lenkijos Respublikos senatas ir fondas ,,Pomoc Polakom na Wschodzieˮ.
Projekto koordinatorius  Viačeslav Verbovik.
Projekto trukmė: 2018 m. rugsėjis.
senat
2. Projektas „Obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę“
Projektą finansuoja Lenkijos Respublikos senatas ir fondas ,,Pomoc Polakom na Wschodzieˮ.
Projekto koordinatorė Jasia Mackevič.
Projekto trukmė: 2018 m. lapkritis.
senat

3. Projektas „Bon Pierwszaka“

dav

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

(projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

image description

Mokytojai ir mokiniai dalyvauja tarpmokykliniuose, šalies ir užsienio projektuose

 • ES projektas „Meninio bendradarbiavimo plėtra skatinant pasienio gyventojų kultūrinį aktyvumą“. Atsakingi: direktorė A.Jankovska, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A.Mangevičienė, muzikos mokytoja metodininkė J.Mackevič. Dalyviai: 1—12 klasių mokiniai, mokyklos bendruomenė.
 • Tarptautinis projektas “Kresy – historia cierniem pisana”. Atsakinga dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė, Dalyviai – 11 klasės mokiniai.
 • Respublikinis projektas „Lietuvos vardo tūkstantmetis ir žemaitukai“. Atsakinga dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė, Dalyviai 5-10 klasių mokiniai.
 • Respublikinis projektas “Ląstelė – gyvybės dalelė”. Atsakingi: dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė, biologijos vyresnioji mokytoja D. Gulbinovič, Dalyviai 11- 12 klasių
 • Projektas „Kunigo Juzefo Obrembskio muziejaus mokykloje kūrimas ir jo veikla” Projekto vykdytojai tikybos vyresnioji mokytoja J. Markevič, istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis.
 • Projektas „Lyderių laikas 2“. Dalyvauja anglų kalbos vyresnioji mokytoja V. Leonovič, lietuvių kalbos mokytoja J. Turbienė.
 • Projektas „Gandrus pasitinkant“. Atsakinga dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė, Dalyviai 5-10 klasių mokiniai.
 • Ilgalaikis projektas „Gyventi pagal kun. Juzefo Obrembskio Vertybes”. 2007-2012 m. Vadovė tikybos vyresnioji mokytoja J. Markevič, mokyklos bendruomenė.
 • Projektas  „Pavasaris su kun. Juzefu Obrembskiu“. Atsakingi: direktorė A. Jankovska, tikybos vyresnioji mokytoja J. Markevič, istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis.
 • Tarpmokyklinis istorijos projektas „Tai, kas mus vienija“ (Maišiagalos kun. J. Obrembskio vidurinė mokykla ir Vilniaus V. Sirokomlės vidurinė mokykla) Vykdytoja – istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis. Dalyviai 9-12 klasių mokiniai.
 • Projektas – vasaros stovykla „Koneckas“ (Lenkija) Atsakingi: lenkų kalbos mokytoja N. Jankovska, matematikos vyresnioji mokytoja S. Gucevič, 5-6 klasių mokiniai.
 • Tarptautinis projektas „Viskas žalia, viskas žydra” (Lenkija). Atsakinga dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė, Dalyviai 7 – 9 klasių mokiniai.
 • Ilgalaikis edukacinis projektas – vasaros stovykla „Pažink Europos šalis“. Projekto vykdytoja matematikos vyresnioji mokytoja D. Aliuk. Dalyviai 11-12 klasių mokiniai.
 • Edukacinis projektas „Liftas“. Atsakinga vyresnioji ekonomikos mokytoja A. Mangevičienė. Dalyviai 10-12 klasių mokiniai.
 • Projektas – vasaros stovykla „Olštynek“ Atsakingos anglų kalbos vyresnioji mokytoja V. Leonovič, istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis. Dalyviai 11-12 klasių mokiniai.
 • Konferencija „Lenkų- lietuvių ateities mokykla“.(Lenkija, Gdanskas) Atsakinga anglų kalbos mokytoja E. Piurko. Dalyviai 10-12 klasių mokiniai.
 • Projektas – vasaros stovykla „Jaunojo artisto mokykla“ Vykdytojos: muzikos mokytoja metodininkė J. Mackevič, pradinių klasių vyresnioji mokytoja R. Chmel, šokių vadovė T. Sinkevič. Dalyviai 11-12 klasių mokiniai..
 • Ilgalaikis projektas – vasaros stovykla „Krotošynas – Maišiagala – Krotošynas“ (Lenkija) Atsakingos: lenkų kalbos mokytoja metodininkė V. Tomašun, tikybos vyresnioji mokytoja J. Markevič. Dalyviai 9-12 klasių mokiniai.
 • Ilgalaikis projektas „Pažinkime ir pajuskime Lietuvą“. 2007 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu savivaldybės lygmeniu finansuotas. Tęsiamas įvairiais integracijos metodais pamokose ir popamokinėje pilietiškumo ugdymo veikloje. Vykdytoja lietuvių kalbos mokytoja metodininkė J. Rusakevičienė. Dalyviai 11-12 klasių mokiniai.
 • Respublikinis projektas „Tavo žvilgsnis“(iliustracijos). Atsakinga dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė. Dalyviai 12 klasių mokiniai.
 • Tarptautinis projektas „Burza mózgów”. Atsakinga muzikos mokytoja metodininkė J. Mackevič. Dalyviai 11-12 klasių mokiniai.
 • Projektas „Lyderių laikas 2“ (Komunikacijos sistemos ir partneriškų santykių kūrimas. Bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas.) 2014m. Direktorė A. Jankovska, istorijos vyresnioji mokytoja V. Adomaitis, anglų kalbos vyresnioji mokytoja V. Leonovič, pradinių klasių vyresnioji mokytoja Romalda Chmel.
 • Projektas „Lyderių laikas 2“. Edukacinė stažuotė Estijoje ir Suomijoje. Dalyvavo pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja Romalda Chmel.
 • Respublikinis projektas „Piešiam“ 2014m. I turas – „Jūra pasakoja“. Atsakinga dailės mokytoja metodininkė V. Traškevičienė. Dalyviai 11 klasės mokiniai.
 • Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas). Edukacinė stažuotė. Dalyvė anglų kalbos vyresnioji mokytoja V. Leonovič.