Skip to content

Biblioteka

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos biblioteka

BENDRA INFORMACIJA

Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla remiantis ugdymo procesą, telkiantis gimnazijos bendruomenę bei padedantis ugdyti visuomenei laisvą, dorą, sąmoningą bei iniciatyvią asmenybę.

 Jos paskirtis – ne tik kaupimas ir tvarkymas knygų, bet ir įsiliejimas į bendrą mokyklos veiklą. 

Pastabos:

 • Valstybinių švenčių dienomis biblioteka nedirba.
 • Paskutinis mėnesio penktadienis – Savitvarkos diena.

BIBLIOTEKOS STRUKTŪRA

 • abonementas,
 • skaitykla.

TECHNINĖ ĮRANGA

 • 4 tinklo kompiuteriai,
 • spausdintuvas,
 • skeneris,
 • kopijavimo aparatas,
 • projektorius,
 • video grotuvas,
 • veikia interneto ryšys (el. paštas: obrembskio.biblioteka@gmail.com)

KONTAKTAI

PASLAUGOS

Mūsų gimnazijos bibliotekoje Jūs galite:

 • Pasiskolinti spaudinius į namus ir naudotis spaudiniais vietoje. Gimnazijos bibliotekoje sukaupta: grožinės literatūros, metodinės literatūros, informacinių leidinių, garso ir vaizdo įrašų, plakatų, žaidimų, vadovėlių ir mokomųjų kompiuterinių programų.
 • Pateikti užklausą ir kreiptis dėl konsultacijos. Prašydami, kad Jums surinktų knygas konkrečia tema, pateikite užklausą parašę elektroninį laišką į bibliotekos el. paštą adresu:    obrembskio.biblioteka@gmail.com
 •  Naudotis kompiuteriais ir internetu kompiuterizuotoje skaitykloje.
 •  Siūlyti, kad būtų parengta teminė knygų paroda, Jūsų darbų paroda, organizuotas parodos     pristatymas.

Bibliotekoje teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos, kaupiami įvairios informacijos segtuvai, nuolat atnaujinamas informacinis stendas.  Konsultuojame skaitytojus, kaip naudotis informacijos paieškos priemonėmis.

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami gimnazistų dailės, kiti kūrybiniai darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, knygų mugės, įvairios akcijos. Bibliotekos paskirtis – ne tik kaupimas ir tvarkymas knygų, bet ir įsiliejimas į bendrą mokyklos veiklą.

DOVANOTOS, GAUTOS KNYGOS

Biblioteka kiekvienais mokslo metais praturtėja įdomiomis, vertingomis ir informatyviomis knygomis, skirtomis pedagogams, mokiniams, bendruomenei. Kviečiame jomis naudotis savo veikloje.

NUORODOS

Literatūros kūriniai

Literatūros kūriniai 5-8 klasėms –  https://ebiblioteka.mkp.emokykla.lt

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11-12 kl. –http://www.upc.smm.lt/naujienos/chrestomatija

Lietuvių literatūros ir istorijos šaltiniai – http://šaltiniai.info

Klasikinės lietuvių literatūros antologija – http://antologija.lt

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija – http://www.tekstai.lt

Skaitymo metai – www.skaitymometai.lt

Bibliotekos ir bibliotekų katalogai

Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema – https://ibiblioteka.lt

Virtuali kultūros paveldo sistema – https://www.epaveldas.lt

Interaktyvi biblioteka –  https://www.ibiblioteka.lt

Vilniaus universiteto bibliotekos katalogas – https://lanka.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos katalogai – www.mab.lt/lt/katalogai

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka – www.lvb.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka – www.lnb.lt

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka – www.amb.lt

Švietimas

Vaikų linija. Be patyčių – www.bepatyciu.lt

Nacionalinis egzaminų centras – www.nec.lt ; www.egzaminai.lt

Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema – www.aikos.smm.lt

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazė – https://www.emokykla.lt/bendrasis/vadoveliai

Švietimo portalas emokykla – www.emokykla.lt

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija – www.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra – www.nsa.smm.lt

Vilniaus rajono savivaldybė – www.vrsa.lt

Bibliotekos taisyklės

Skaitmeninės mokymo priemonės

Vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas 2019 m.