Skip to content

Istorija

Iš Vilniaus vyskupijoje esančių parapinių mokyklų sąrašo sužinome, kad jau 1781-1782 m. Maišiagaloje prie bažnyčios veikė mokykla, kurioje mokėsi vos 15 mokinių. Yra užuominų, kad mokykla veikė ir anksčiau. Mokyklos priekinėje dalyje iškaltoje lentoje minima, kad mokykla įsteigta 1773 m., t. y. beveik prieš 235 metus. Maišiagalos mokyklos istorija atspindi visus istorinius laikotarpius, vykusius Vilniuje ir jo apskrityje. 1773 m. Liaudies Švietimo Komisija paskatino įsteigti Maišiagaloje mokyklą, kuri veikė iki 1794 m. 1803-1832 m. mokykla priklausė Vilniaus mokslinei apskričiai, kuria rūpinosi Universitetas. Po Vilniaus apskrities panaikinimo ir Universiteto uždarymo, mokykla perėjo į stačiatikių globą. 1841-1863 m. mokykla vėl priklausė Vilniaus apskričiai, tačiau nuo 1863 m. iki 1914 m. mokykloje buvo mokoma rusų kalba, tik tikybos mokė lenkų kalba. Tarpukario metais (1914-1939 m.) prasidėjo lenkų mokyklos ,,žydėjimas”. 1935 m. buvo pastatyta medinė mokykla. Tai buvo septynių klasių antrosios pakopos mokykla. Ji buvo pavadinta A. Mickevičiaus vardu. Veikė neilgai, 1936 m. sudegė. Centrinė mokyklos dalis buvo pastatyta 1937-1939 m. dar prieš karą ,,Šimtas mokyklų Vilniaus apskričiai” akcijos metu. Dabar jau buvo mokoma lenkų kalba. Po to mokymo kalba keitėsi, sąlygojama istorijos vystymosi. Nuo 2007 m. mokykla yra pavadinta Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinė mokykla.

Akreditavus vidurinio ugdymo programą, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2014 m. gegužės 6 d. Nr. ISAK V-382 „Dėl Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“ mokyklai suteiktas gimnazijos statusas. Vilniaus rajono savivaldybės taryba 2014 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T3-174 patvirtino biudžetinės įstaigos Vilniaus r. Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazijos nuostatus, kuriuose nustatoma, kad mokyklos tipas – vidurinė mokykla.