Skip to content

Logopedas

Gimnazijos logopedė  Zuzana Trocka

El. paštas: suzane4ka@gmail.com

  Darbo laikas

Pirmadienis 7.30 – 14.30

Penktadienis 7.30 – 12.00

Logopedo funkcijos:

Tirti mokinių kalbos, skaitymo, rašymo įgūdžius, papildyti kalbos tyrimo korteles.

Komplektuoti mokinių grupes, pogrupius ir teikti individualią pagalbą pagal kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimus

Įvertinti mokinių kalbos, kalbėjimo, skaitymo bei rašymo sutrikimus.

Vesti mokinių grupėms (45 min.), 3 – 4 mokinių pogrupiams (20 – 25 min.) pratybas logopediniame kabinete.

Padėti mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo sutrikimų adaptuotis klasėje, mokyklos bendruomenėje.

Kelti savo kvalifikaciją, aktyviai dalyvauti mokyklos metodinėje veikloje.

Bendradarbiauti su tėvais, teikti pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.