Skip to content

Priešmokyklinis ugdymas


1. Gimnazijoje priešmokyklinio ugdymo grupė organizuota 3-6 metų vaikams nelankantiems vaikų darželio.

2. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba pagal III modelį.

3. Priešmokyklinio ugdymo grupėje dirba priešmokyklinio ugdymo pedagogė. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis neskaidomas į atskiras sritis (atskirus dalykus) ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį (žaidimus, veiklą grupėje, išvykas ir kt.) ir trukmę lemia ugdymo  tikslai bei grupės vaikų poreikiai.

4. Bendruosius priešmokyklinio ugdymo reikalavimus, priešmokyklinio ugdymo organizavimą gimnazijoje nustato Vilniaus rajono Maišiagalos kunigo Juzefo Obrembskio gimnazijos priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas:

Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Informacija apie laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse

Laisvų vietų skaičius priešmokyklinio ugdymo grupėje – 2.

Laisvų vietų skaičius ikimokyklinio ugdymo grupėje – 0.