Skip to content

Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis teikianti moksleivių, jų tėvų ir pedagogų atstovus svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti. Gimnazijos tarybos veikloje gali dalyvauti ir vietos savivaldos atstovai.

Pirmininkė Valentina Tomašun

Sekretorė Celina Buinovska

Nariai: 

Anžela Žygis, pradinių klasių mokytoja

Tėvų atstovai: Irina Kulikovskaja, Valdemar Šniežko, Marta Rodzevičienė

Mokinių atstovai: Mateuš Adomaitis, Vanesa Jackevič, Agnietė Gelažunaitė