Skip to content

Vizija, misija

Vizija

Maišiagalos kun. Juzefo Obrembskio gimnazija yra šiuolaikinė, tenkinanti įvairių gebėjimų mokinių poreikius, teikianti kokybišką vidurinį išsilavinimą lenkų kalba ir organizuojanti popamokinę veiklą bei užtikrinanti vaiko saugumą. Ji kultūrinis, pilietinis bei auklėjamasis miestelio židinys.

 

Misija

  • Gimnazija užtikrina galimybę mokinių ugdymui(-si) pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas.
  • Mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, pagalbą teikia dalykų mokytojai, specialusis pedagogas.
  • Mokiniams, norintiems tobulinti savo gebėjimus, teikiama pagalba leidžiant rinktis pasirenkamuosius dalykus pagal poreikius.
  • Mokiniai nemokamai gali naudotis internetu kompiuterizuotoje gimnazijos skaitykloje, kompiuterių klasėse.
  • Gimnazijoje kiekvienas mokinys gali organizuoti ir įgyvendinti įvairius projektus.
  • Bendraujame ir bendradarbiaujame su Lenkijos jaunimu tiek virtualiai, tiek ir realiai – keičiamės mokinių ir mokytojų grupėmis, įgyvendiname bendrus projektus.
  • Sporto, dailės, muzikos, dainavimo, šokio gebėjimus mokiniai gali tobulinti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose.

 

Filosofija ir vertybės

Gimnazijos bendruomenė vadovaujasi katalikiškomis vertybėmis bei ugdo toleranciją kitų tautybių žmonėms.