Skip to content

Olweus

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA (OPPP)

Nuo 2018 m. rugsėjo mokykloje vykdoma Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa. Olweus programos instruktorė yra Asta Ignatavičiūtė – Voinilka.

Olweus programa vykdoma bendrojo ugdymo mokyklose, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas. Šios programos tikslas – mokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Tai ilgalaikė programa, kuri įtraukia visą mokyklos bendruomenę – mokinius, mokytojus, kitus mokyklos darbuotojus, tėvus ir globėjus.

Siekiant šio tikslo mokykloje:
• sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
• sudarytos Mokymosi ir Supervizijų Grupelės (MSG);
• išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
• kartą per metus atliekama mokinių apklausa.

Esminiai Olweus patyčių prevencijos programos kriterijai:
• Šiluma, pozityvus susidomėjimas ir suaugusiųjų aktyvumas;
• griežtos netinkamo elgesio ribos;
• nuoseklus, tačiau ne priešiškas ir ne fizinis supažindinimas su neigiamomis pasekmėmis, kai nesilaikoma nustatytų elgesio taisyklių;
• suaugusieji turi atlikti autoriteto ir teigiamo pavyzdžio vaidmenį.

Šiam tikslui pasiekti skirtos keturios prieš patyčias nukreiptos taisyklės:
• 1 taisyklė – mes nesityčiosime iš kitų;
• 2 taisyklė – mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi kiti;
• 3 taisyklė – mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
• 4 taisyklė – jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje arba namuose.

Kas dvi savaites mokykloje yra vedamos teminės klasės valandėlės, nukreiptos prieš patyčias. Nuo 2020 m. mokykloje taikoma OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistema OPKUS.